Web tasarım satış sözleşmesi


WEB TASARIM HİZMETİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TANIMLAR

Müşteri: [Müşteri adı ve adresi]

Hizmet Sağlayıcı: [Şirket adı ve adresi]

Proje: [Proje adı veya tanımı]

2. HİZMETLER

Hizmet Sağlayıcı, Müşteri’ye aşağıdaki hizmetleri sunmayı kabul eder:

  • Web sitesi tasarımı ve geliştirmesi.
  • İlgili teknik destek.
  • Proje süresince düzenli güncellemeler.

3. FİYATLANDIRMA VE ÖDEME

Müşteri, Hizmet Sağlayıcı’ya aşağıdaki ödemeleri yapmayı kabul eder:

  • İlk ödeme: [Belirli bir miktar veya yüzde].
  • Taksitler: [Belirli aralıklarla yapılacak ödemeler, tarihler ve miktarlar belirtilmelidir].

4. SÜRE

Bu sözleşme [Başlangıç Tarihi] tarihinde başlar ve [Bitiş Tarihi] tarihinde sona erer. Tarafların karşılıklı anlaşmasıyla süre uzatılabilir.

5. İPTAL VE İPTAL ÜCRETİ

Müşteri, projeyi herhangi bir nedenle iptal etmek isterse, Hizmet Sağlayıcı’ya şu iptal ücretini ödemeyi kabul eder: [Belirli bir miktar veya yüzde].

6. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Sözleşmenin sona ermesi, taraflar arasındaki işbirliğini sona erdirir. Herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda tazminat talep edilebilir.

7. GİZLİLİK

Taraflar, bu sözleşme kapsamındaki tüm bilgilerin gizli kalmasını kabul eder ve herhangi bir üçüncü tarafa açıklamaz.

8. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık durumunda, anlaşmazlık [Uyuşmazlık Çözümü Yöntemi] yöntemiyle çözülecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

  • Bu sözleşme, tarafların yazılı onayı olmadan değiştirilemez.
  • Bu sözleşme, Türkiye kanunlarına tabidir ve [Şehir, Ülke] mahkemelerinin yetkisine tabidir.

Bu sözleşme, tarafların kabulüne bağlı olarak bu tarihte yürürlüğe girecektir.

MÜŞTERİ:

[Adı ve İmzası]

HİZMET SAĞLAYICI:

[Adı ve İmzası]


Shopping Cart
Scroll to Top