YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Taraflar:

Bu yazılım satış sözleşmesi (“Sözleşme”), aşağıdaki taraflar arasında [Şirket Adı], bir [Şirket Türü] (“Satıcı”) ile [Müşteri Adı], bir [Müşteri Türü] (“Müşteri”) arasında bu tarih itibariyle kabul edilmiştir.

1. Konu:

1.1. Satıcı, aşağıda belirtilen yazılım ürününün (“Yazılım”) lisansını Müşteri’ye satmayı kabul eder:

  • Yazılım Adı: [Yazılım Adı]
  • Sürüm: [Sürüm Numarası]
  • Lisans Türü: [Lisans Türü]
  • Lisans Süresi: [Lisans Süresi]
  • Diğer Özellikler: [Özel İstekler ve Özellikler]

1.2. Müşteri, bu Yazılım’ı kullanmak ve bu Sözleşme’ye uygun olarak kullanmak ve lisanslamak için Satıcı’dan izin alır.

2. Lisans:

2.1. Satıcı, Müşteri’ye belirtilen lisans süresi boyunca Yazılım’ı kullanma ve yalnızca işletme içi amaçlar için kullanma hakkını verir. Bu lisans kişisel ve devredilemezdir.

2.2. Müşteri, Yazılım’ı sadece lisanslandığı amaçlar doğrultusunda kullanacaktır. Yazılım’ın kopyalanması, değiştirilmesi veya dağıtılması yasaktır.

3. Ücret ve Ödeme Koşulları:

3.1. Müşteri, Yazılım için belirtilen ücreti, aşağıdaki ödeme koşullarına uygun olarak ödemeyi kabul eder:

  • Toplam Ücret: [Ücret Miktarı]
  • Ödeme Yöntemi: [Ödeme Yöntemi]
  • Ödeme Süresi: [Ödeme Süresi]

3.2. Müşteri, ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda Satıcı’nın bu Sözleşme’yi feshetme hakkını kabul eder.

4. Garanti ve Sorumluluk Sınırlamaları:

4.1. Satıcı, Yazılım’ın belirli bir amaca uygunluğu veya ticari kalitesi konusunda herhangi bir garanti vermez.

4.2. Her iki taraf da, dolaylı, özel, cezai veya ardışık zararlardan sorumlu değildir ve bu tür zararlar bu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir ihlal nedeniyle oluşsa dahi sorumlu tutulamaz.

5. Fesih:

5.1. Her iki taraf da, aşağıdaki durumlarda bu Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahiptir:

  • Diğer tarafın iflası veya iflas başvurusu yapması.
  • Diğer tarafın bu Sözleşme’yi ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesi için makul bir süre verilmesine rağmen düzeltilmemesi durumu.
6. Gizlilik:

6.1. Her iki taraf da bu Sözleşme kapsamındaki bilgileri gizli tutmayı kabul eder.

7. Genel Hükümler:

7.1. Bu Sözleşme, taraflar arasında bu tarihten itibaren geçerli olacaktır.

7.2. Bu Sözleşme, taraflar arasındaki tam anlaşmayı ve bu konudaki tüm önceki yazılı veya sözlü anlaşmaları temsil eder.

7.3. Bu Sözleşme ve taraflar arasındaki ilişki, [Şirketin Hukuki İsmi] hukukuna tabi olacaktır.

İşbu yazılım satış sözleşmesi, taraflar arasında anlaşmaya varılmıştır.

Satıcı: İmza: _______________________ Adı: [Satıcı Adı] Tarih: _______________________

Müşteri: İmza: _______________________ Adı: [Müşteri Adı] Tarih: _______________________

Shopping Cart
Scroll to Top